Co je nového na webu školy (červenec - srpen 2011)

Co je nového na webu školy (červenec - srpen 2011)

Aktuální informace o nových stránkách na webu školy
v červenci a srpnu 2011
a na stránkách ŠenKu - Školních elektronických novin Kaznějov
 

Pravidelně aktualizované stránky školy jsou:
• domovská stránka školy včetně Výročí a události
• tato stránka Co je nového na webu š koly
• Podrobný obsah webu
Užitečné freewarové programy (ke stažení)
Aktuální jídelníček školní jídelny

Historie

• Co bylo nového na webu v 2. pololetí šk.r. 2010/2011 (únor - červen 2011)
Co bylo nového na webu v 1. pololetí školního roku 2010/2011 ? (září 2010 - leden 2011)
• Co bylo nového na webu v 2. pololetí šk.r. 2009/2010 ? (únor 2010 - srpen 2010)

• Co bylo nového na webu v 1. pololetí šk.r. 2009/2010 ? (září 2009 - leden 2010)
 Co bylo nového na webu v 2. pololetí šk.r. 2008/2009 ?  (únor - srpen 2009)
• Co bylo nového na webu v 1. pololetí šk.r. 2008/2009 ?  (listopad 2008 - leden 2009)

 

srpen 2011

nové a aktualizované stránky + dokumenty ke stažení
30.8. • V sekci Oficiální nástěnka a její podsekci Školní rok 2011/2012 byly přidány 3 stránky: Organizace školního roku 2011/2012, Třídní učitelé ve školním roce 2011/2012 a 10 hlavních úkolů základní školy Kaznějov pro školní rok 2011/2011
29.8.

• V sekci Výukové materiály z jiných zdrojů a její podsekci  Angličtina - English byla přřidána stránka Visual Dictionary Online (Merriam-Webster)
• V sekci Odkazy  a její podsekci Výročí a události byla dokončena postupně doplňovaná stránka Srpen - Výročí a události (25.8. - 31.8.)

26.8.

• V sekci Výukové materiály z jiných zdrojů a její podsekci Životní prostředí (environmentální výchova) byla přidána stránka  Metodické materiály a články k tématu Environmentální výchova na základní škole
• V sekci Výukové materiály z jiných zdrojů a její podsekci 2. stupeň byla kompletně aktualizována stránka Digitální učební materiály - 2. stupeň (ke dni 26.8.2011)

25.8.

• V sekci Výukové materiály z jiných zdrojů a její podsekci Životní prostředí (environmentální výchova) byla přidána stránka Digitální učební materiály - základní vzdělávání - environmentální výchova a kompletně aktualizována stránka Materiály z časopisu Bedrník

24.8.

• V sekci Odkazy a její podsekci Aktuální události byla přidána stránka 24. srpna - Copa se to děje? - Viktoria Plzeň postoupila do Ligy mistrů

22.8.

• V sekci Výukové materiály z jiných zdrojů a její podsekci Informační a komunikační technologie (ICT) byla přidána stránka Informační a komunikační technolodie - digitální učební materiály na metodickém portálu RVP
• V sekci Výukové materiály z jiných zdrojů a její podsekci Mediální výchova byla přidána stránka Metodické materiály a články k tématu Mediální výchova na základní škole
• V sekci Odkazy  a její podsekci Výročí a události byla dokončena postupně doplňovaná stránka Srpen - Výročí a události (13.8. - 24.8.)

21.8.

• V sekci Výukové materiály z jiných zdrojů a její podsekci Informační a komunikační technologie (ICT) byla přidána stránka Historie počítačů a informatiky
• V sekci Oficiální nástěnka a její podsekci Pro rodiče byla aktualizována stránka Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků (školský zákon) - ke stažení Zákon č. 561_2004 Sb. školský zákon.pdf (1,3 MB) - aktualizované znění ve znění zákona č. 73/2011 Sb. a zákonů předcházejících (pdf - 118 stran)

20.8.

• V sekci Oficiální nástěnka a její podsekci Zákony a dokumenty byla kompletně aktualizována stránka Ústava České republiky (aktualizované znění) - ke stažení Ústava ČR - aktualizované znění.pdf (470,6 kB)(pdf - 482 KB - 16 stran)
• V sekci Oficiální nástěnka a její podsekci Zákony a dokumenty byla kompletně aktualizována stránka Úplné znění školského zákona - ke stažení Zákon č. 561_2004 Sb. školský zákon.pdf (1,3 MB) - aktualizované znění ve znění zákona č. 73/2011 Sb. a zákonů předcházejících (pdf - 118 stran)

19.8.

• V sekci Výukové materiály z jiných zdrojů a její podsekci Informační a komunikační technologie (ICT) byla přidána stránka e-kniha „20 věcí, které byste měli vědět o prohlížečích a webu“

17.8.

• V sekci Oficiální nástěnka a její podsekci Pro učitele byla přidána stránka Průřezová témata na metodickém portálu RVP se 2 metodickými materiály ke stažení
• V sekci Odkazy byla přidána podsekce Aktuální události a v ní stránka 17. srpna 2011 - VIDEO: Horváth rozhodil Kodaň hlavou, dorazila ji parádní trefa Filla

16.8.

• V sekci Výukové materiály z jiných zdrojů a její podsekci Informační a komunikační technologie (ICT) byla přidána stránka Sekce TECH na serveru Právě dnes
• V sekci Výukové materiály z jiných zdrojů a její podsekci Pro učitele - webové stránky, materiály, presentace byla přidána stránka Informační a komunikační technologie ve škole - Metodická příručka VÚP 2010

15.8.

• V sekci Výukové materiály z jiných zdrojů a její podsekci Chemie byla přidána stránka Digitální učební materiály z chemie na portálu dum.rvp.cz
• V sekci Výukové materiály z jiných zdrojů byla přidána podsekce Informační a komunikační technologie (ICT)i

14.8.

• V sekci Odkazy a její podsekci Servery pro děti byla přidána stránka Novoměstský dětský internetový rozcestník

9.8.

• V sekci Odkazy a její podsekci Školské odkazy byly aktualizovány stránkyAngličtina - školské odkazy • Dějepis - školské odkazy • Fyzika - školské odkazy • Chemie - školské odkazy • Zeměpis - školské odkazy

6.8.

• V sekci Odkazy  a její podsekci Výročí a události byly přidány 2 postupně doplňované stránky Srpen - Výročí a události (13.8. - 24.8.) - stránka dokončena 22.8. a Srpen - Výročí a události (25.8. - 31.8.) - stránka dokončena 29.8.

1.8.

• V sekci Odkazy  a její podsekci Výročí a události byla přidána postupně doplňovaná stránka Srpen - Výročí a události (1.8. - 12.8.) - stránka dokončena 5.8.

 

 

červenec 2011

nové a aktualizované stránky + dokumenty ke stažení
31.7.

• V sekci Oficiální nástěnka a její podsekci Naši absolventi byla přidána stránka 2001 - 2010 - Vzpomínky 9.A  videem v délce 7:58

27.7.

• V sekci Oficiální nástěnka a její podsekci Pro žáky byla kompletně aktualizována stránka Orientace na webových stránkách ZŠ Kaznějov - pro žáky
• V sekci Oficiální nástěnka a její podsekci Pro učitele byla kompletně aktualizována stránka Orientace na webových stránkách školy - pro učitele

25.7. - 31.7.

• V sekci Odkazy  a její podsekci Výročí a události byla přidána postupně doplňovaná stránka Červenec - výročí a události (25.7. - 31.7.)

24.7. 

• V sekci Moje město a jeho podsekci Kaznějovský zpravodaj byla přidána stránka Kaznějovský zpravodaj 2/2011 červen
• V sekci Moje škola  a její podsekci Ohlasy v médiích byla přidána stránka Kaznějovský zpravodaj 2/2011
• V sekci Moje město a její podsekci Oficiální stránky byla aktualizována stránka Doprava - jízdní řády vlaků a autobusů

 22.7.

• V sekci Ke stažení a její podsekci Presentace a materiály školy byla aktualizována stránka Presentace školních stránek zskaznejov.webnode.cz (ve verzi 20.7.2011)
• V sekci Výukové materiály školy a její podsekci ICT byla aktualizována stránka Presentace PowerPoint 2007

 20.7.

• V sekci Projekt OP VK - Učení je skryté bohatství - inovace výuky ZŠ Kaznějov a její podsekci 1. aktivita: Příprava pedagogů pro ICT a EVVO - Výukové materiály byla přidána aktuální presentace  VM 027 - Jak na to v PowerPointu 2007 - Presentace webových stránek školy

17.7. 

• V sekci  Ke stažení  a její podsekci Presentace a materiály školy byla kompletně aktualizována stránka Orientace na webu školy s materiálem formátu A4 ke stažení ZŠK - orientace 2011_07_17.pdf (267,9 kB) 

16.7. - 24.7.

• V sekci Odkazy  a její podsekci Výročí a události byla přidána postupně doplňovaná stránka Červenec - Výročí a události (16.7. - 24.7.)

9.7. 

• V sekci Výukové materiály z jiných zdrojů a její podsekci Pro učitele - webové stránky, materiály, presentace byla kompletně aktualizována stránka Digitální učební materiály (DUM) na metodickém portálu RVP

 8.7. - 21.7.

• 8. července NASA - poslední mise raketoplánu ATLANTIS - STS-135 - sledovali jsme ji den po dni v sekci  Odkazy a její podsekci Zajímavé servery

7.7.

• V sekci Odkazy  a její podsekci Výročí a události byla kompletně dokončena stránka Červenec - Výročí a události (1.7. - 15.7.)

3. - 4.7. 

• V sekci Ke stažení a její podsekci Užitečné dokumenty byla přidána nová stránka Kalendáře na 2. pololetí 2011 - Kaznějov - Česko - EU - Svět 

1.7. • V sekci Oficiální nástěnka a její podsekci Co je nového na webu školy ?  byla zřízena tato postupně doplňovaná stránka Co je nového na webu školy (červenec - srpen 2011)