Chemie

Digitální učební materiály z chemie na portálu dum.rvp.cz

Základní vzdělávání – 2. stupeň - chemie  (digitální učební materiály na portálu dum.rvp.cz - 226 materiálů ke dni 15.8.2011)     Pozorování, pokus a bezpečnost práce (12) Směsi (23) Částicové složení látek a chemické prvky (62) Chemické reakce...

Presentace katedry chemie Technické univerzity v Liberci

Katedra chemie Technické univerzity v Liberci publikovala na serveru slideshare.com řadu presentací z chemie. Uvádíme některé, vhodné i pro výuku na ZŠ. Historie chemie - od alchymie k nanovláknům Zdroj  ...

Internetová video-databáze chemických pokusů - Jihočeská univerzita

Na katedře aplikované chemie Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity vznikla v Oddělení didaktiky chemie Internetová video-databáze chemických pokusů.     Databáze vznikla v rámci řešení diplomových prací studentek Pedagogické fakulty. Hlavními autory jsou RNDr....

Elektronická verze periodické soustavy prvků BasicChemi

Elektronická verze periodické soustavy prvků BasicChemi obsahuje: • informace o prvcích • funkce pro výpočet molární hmotnosti a koncentrace sloučenin • kvíz, ve kterém kde si můžete otestovat znalosti chemických prvků i všeobecnou znalost chemie • galerii osobností, kde najdete...

Chemické stránky Ing. Michaela Canova

• Server nemá název - jeho adresa je https://canov.jergym.cz/ • V hlavičce webu je napsáno : Vítejte na nejlepším, nejkrásnějším, nejúchvatnějším chemickém webu, který kdy byl stvořen • Na první stránce je napsáno: Dobrý den, zájemce o trošku chemie vítá Michael Canov (profesor na Gymnáziu...

Výukové materiály CHEMIE – ZŠ Nový Jičín

• Výukové materiály ZŠ Nový Jičín, Komenského 66 • Výukové materiály Chemie • Další výukové materiály : Dějepis •  Matematika • Informatika • Zeměpis • Ochrana člověka za mimořádných událostí     Chemie pro 8. ročník ...