Informační a komunikační technolodie - digitální učební materiály na metodickém portálu RVP

Informační a komunikační technolodie - digitální učební materiály na metodickém portálu RVP

Informační a komunikační technologie pro základní vzdělávání
 -  digitální učební materiály na metodickém portálu RVP
 

(113 materiálů k 22.8.2011)

1. stupeň

1. stupeň
Tématické okruhy:

 

2. stupeň

2. stupeň
Tématické okruhy:
Vyhledávání informací a komunikace (1)
• 
Zpracování a využití informací (57)  

 

Metodické materiály a zkušenosti pro učitele

Články na metodickém portálu RVP
Základní vzdělávání - Informační a komunikační technologie