Informační a komunikační technologie ve škole - Metodická příručka VÚP 2010

Informační a komunikační technologie ve škole - Metodická příručka VÚP 2010

Na metodickém portálu DUM byla publikována metodická příručka VÚP Informační a komuniční technologie (ke stažení - pdf - 1 MB - 72 stran

Informační a komunikační technologie ve škole - Metodická příručka
(Informační a komunikační technologie ve škole pro vedení škol a ICT metodiky)

Autoři: Bořivoj Brdička, Alena Černá, Petr Chaluš, Jiří Kadavý, Jaroslav Koreš, Blanka Kozáková, Petr Naske, Vlastimil Ott, Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková, Zdeněk Slejška, Pavla Šabatková, Daniel Tocháček, Roman Úlovec, Jan Wagner
Vydal: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Novodvorská 1010/14, 140 00 Praha 4
Rok vydání: © VÚP 2010
Stáhnout