Zákony a dokumenty

Školský zákon ve znění účinném od 1. 9. 2018

Školský zákon ve znění účinném  od 1. 9. 2018   Zdroj: web MŠMT ČR Ke stažení:  skolskyzakon-k1.9.2018.pdf  •  skolskyzakon-k1.9.2018.docx • Vyhlášky ke školskému zákonu   Úplné znění ke dni 1. 9. 2018 je zpracováno Ministerstvem školství, mládeže...

Školský zákon ve znění účinném od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

Zdroj: MŠMT - https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-1-9-2017-do-31-8-2018   561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,...

Ústava České republiky (aktualizované znění)

Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR  ke stažení:  Ústava ČR - aktualizované znění.pdf (470,6 kB) (pdf - 482 KB - 16 stran)   Ústava České republiky   ze dne 16. prosince 1992 ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.,...

Listina základních práv a svobod

  USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. Předsednictvo České národní rady se usneslo...

Úmluva o právech dítěte

  Úmluva o právech dítěte 104/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje,  že dne 20.listopadu 1989 byla v New Yorku  přijata Úmluva o právech dítěte. Jménem České a Slovenské Federativní...