Metodické materiály a články k tématu Mediální výchova na základní škole

Metodické materiály a články k tématu Mediální výchova na základní škole

Z metodického portálu RVP ... Mediální výchova - základní vzdělávání

 

Mediální výchova - základní vzdělávání

  Průřezové téma: Mediální výchova
- Mediální výchova (Markéta Pastorová)

Metodické texty

 

Mediální výchova v základním vzdělávání – Metodická podpora

Mediální výchova v základním vzdělávání – Metodická podporake stažení (pdf – 178 KB – 12 stran)
• Doporučené očekávané výstupy - Mediální výchova v základním vzdělávání je součástí publikace: Doporučené očekávané výstupy - Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách, Výzkumný ústav pedagogický v Praze, červen 2011, 1. vydání, ISBN: 978-80-87000-76-2