1. aktivita : Příprava pedagogů pro ICT a EVVO


1.AKTIVITA
Příprava pedagogických pracovníků a zlepšení podmínek pro využívání ICT 
a pro zapojení environmentálních témat do vzdělávacího procesu na škole
 

    Cílem aktivity je zlepšit podmínky pro využití ICT žáky i pedagogy, a pro zapojení environmentálních témat do vzdělávacího procesu školy na 1. i 2.stupni, tím budou naplněny cíle Kurikulární reformy českého školství a Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy Plzeňského kraje v oblasti podpory informačních a komunikačních technologií a v oblasti rozvíjení ŠVP v základním vzdělávání.

    Podmínky pro využívání ICT a podporu EVVO budou zlepšovány v následujících krocích:

    A) odborná příprava pedagogů školy

    B) zajištění ICT vybavení pro realizaci aktivit projektu

    C) zajištění odborné literatury pro realizaci aktivit projektu