Životní prostředí

Digitální učební materiály - základní vzdělávání - environmentální výchova

Digitální učební materiály Environmentální výchova na metodickém serveru RVP   41 materiálů ke dni 26.8.2011 v tématických okruzích: Ekosystémy (13) Základní podmínky života (1) Lidské aktivity a problémy životního prostředí (15) Vztah člověka k prostředí...

Metodické materiály a články k tématu Environmentální výchova na základní škole

Pro učitele ...   Metodický materiál Brožura Doporučené očekávané výstupy - Environmentální výchova v základním vzdělávání (Metodická podpora) ke stažení (pdf - 272 KB - 18 stran)  - viz obrázek Je součástí...

Jablko - Příroda : Co se můžete dozvědět o ochraně přírody, Národní parky a Chráněná území, Kalendář přírody

Webové stránky Jablko poznání (o škole, vzdělávání a efektivním učení - od r. 1999) mají mj. rubriku Příroda  Rubrika Příroda • Co vás zajímá o zvířatech, rostlinách • Co se  můžete dozvědět o ochraně přírody, Národní parky a Chráněná území, Kalendář přírody ...

ENVIC – ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje

ENVIC – ENVironmentální Informační Centra Plzeňského kraje  Server ENVIC – odpovědi jsou kolem nás sekce články, materiály, informace, odkazy o síti ENVIC   ...

Honoloko – hra o životním prostředí

  Honoloko – je hra o životním prostředí Z první stránky si můžeš přepnout na jazykové mutace : češtinu, angličtinu, němčinu a další   Honoloko – Instrukce    Náš ostrov Honoloko je velmi podobný skutečnému světu, kde to co děláš, má opravdový vliv na okolí. Důsledky tvých činů...

Životní prostředí pro mladé Evropany

Životní prostředí pro mladé Evropany  Životní prostředí pro mladé Evropany – server Evropské komise Na této internetové stránce můžete sami nebo společně se svými přáteli a spolužáky...

CHANGE - Jak můžete vy sami odvrátit změnu klimatu?

  You Control Climate Change   You Control Climate Change Stránky kampaně Evropské komise Jak můžete vy sami odvrátit změnu klimatu pomáhá jednotlivcům přispívat k boji se změnou klimatu. ...

Materiály z časopisu Bedrník

• Časopis Bedrník je určen především pro učitele, ale i další zájemce o udržitelný rozvoj, životní prostředí a příbuznou tematiku.  • Časopis vydává Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina – celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a...

EnviWiki - internetová encyklopedie životního prostředí

EnviWiki    EnviWiki - internetová encyklopedie životního prostředí • Vítejte v EnviWiki, v internetové encyklopedii věnované vzdělávání zaměřenému na prostředí. EnviWiki má nyní 671 článků a postupně se...

Výkladový slovník Životní prostředí + udržitelný rozvoj - On-line

On-line Výkladový slovník Životní prostředí + udržitelný rozvoj   Výkladový slovník Životní prostředí + udržitelný rozvoj - On-line • Ústav pro ekopolitiku o.p.s. ...