Metodické materiály a články k tématu Environmentální výchova na základní škole

Metodické materiály a články k tématu Environmentální výchova na základní škole

Pro učitele ...
 

Metodický materiál

Brožura Doporučené očekávané výstupy - Environmentální výchova v základním vzdělávání (Metodická podpora)
ke stažení (pdf - 272 KB - 18 stran)

 - viz obrázek

Je součástí publikace:

DOPORUČENÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
( ke stažení - pdf - 400 KB - 78 stran)
Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách
, Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze, červen 2011, 1. vydání, ISBN: 978-80-87000-76-2

 

Metodické texty - Digifolio - DUM

Průřezové téma: Environmentální výchova - Environmentální výchova (Jiřina Svobodová)

Hlavním cílem environmentální výchovy je odpovědné environmentální chování, tj. takové chování, kdy lidé berou při svém rozhodování v potaz dopady možných řešení na životní prostředí a zapojují se do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí a kvality života. Úkolem environmentální výchovy pak je vybavit k tomuto cíli žáky odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a motivací.

Metodické texty

Metodické články na DUM

Modul články > Základní vzdělávání > Výuka > Průřezová témata > Environmentální výchova (76 článků k 26.8.2011)Odkazy na DUM

Modul odkazy > Základní vzdělávání > Výuka > Průřezová témata > ENV