Organizace školního roku 2011/2012

 

 Organizace školního roku 2011/2012

Č.j.: 11988/2010-20 – MŠMT ČR

1.pololetí končí : 31.ledna 2012 (úterý)

2.pololetí končí : 29.června 2012 ( pátek)

Podzimní prázdniny : 26.10. + 27.10.2011
Vánoční prázdniny : začnou 23.12.2011(pátek) 
                                  končí 2.1.2012 (pondělí)
                                  začátek vyučování : 3.1.2012 (úterý)

Pololetní prázdniny : 3.února 2012 ( pátek)
Jarní prázdniny : 20.2. – 26.2.2012 ( PS , PM , PJ )
Velikonoční prázdniny : 5.4. + 6.4.2012 ( čtvrtek + pátek )

Hlavní prázdniny : budou trvat od soboty 30.6.2012 do neděle 2.září 2012
Školní rok 2012/2013 začne v pondělí 3.září 2012.