VÝUKOVÉ MATERIÁLY Z JINÝCH ZDROJŮ

 

  • Co se nám hodí a co můžeme nalézt jinde ...  
  • "Co nenajdeš v hlavě, najdeš v lexikonu" (Jiří Šlitr)

 

 

 

Poznámka administrátora:

  • Tuto sekci vytvořil administrátor a doplňoval ji od 2.8.2009 do 31.1.2012. Aktualizace sekce byla zastavena ke dni 31.1.2012 a nadále je k dispozici na webu školy jen jako archiv.
  • Další výukové materiály z jiných zdrojů najdete na webu administrátora v sekci Materiály pro výuku a její podsekci Užitečné zdroje

 

 Archiv - Výukové materiály z jiných zdrojů (do 31.1.2012)

1. Pro učitele - webové stránky, materiály, presentace

2. 1. stupeň

3. 2. stupeň

4. Angličtina – English

5. Audio materiály 

6. Čeština

7. Dějepis

    8. Evropská unie  

9. Fyzika

10Chemie

  11. Informační a komunikační technologie (ICT)

  12. Matematika :  

13. Mediální výchova

  14. Multikulturní výchova  

  15. Unikátní servery a dokumenty

  16. Zeměpis

  17. Životní prostředí (environmentální výchova) :