Vítejte na webových stránkách
 Základní školy Kaznějov

QR kód školy
  • Věříme, že zde naleznete vše, co hledáte a co Vás zajímá, že Vám na nich poskytneme všechny potřebné informace o životě a práci žáků i zaměstnanců naší školy. Případně nás neváhejte kontaktovat a sdělit nám Vaše náměty, názory, prosby a připomínky. Je naším společným zájmem, aby stránky školy přinášely všechny důležité informace, které Vás zajímají. Děkujeme Vám za Vaši přízeň. 

 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE
Identifikace školy Úřední deska
 

AKTUÁLNÍ

                     Logická olympiáda
                                               více informací zde
              Logicka_olympiada_2020 pro školy.pdf (638169)


KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. Pouze pod svým e-mailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může vyplnit online test základního kola. Registrace soutěžících z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících i učitelů probíhá od 1. září do 30. září 2020. Rádi bychom požádali především rodiče dětí mladších 15 let o spolupráci a pomoc s registrací, protože je potřeba, aby rodič či případně jiný zákonný zástupce souhlasil se zpracováním osobních údajů dětí pro účely soutěže. Uživatelský profil učitelům umožňuje přehled o přihlášených studentech i o jejich výsledcích v soutěži.

Nová sekce ŠenKu 
ŠKOLNÍ VÝUKA A KOMUNIKACE
(od 14. září na ŠenKu)
obsahuje 4 výuková videa: Přihlášení do školního účtu na Googlu Připojení do videokonference  Jak používat cloudové úložiště v GoogluVideokonference pro učitele

ROUŠKY


Od čtvrtka 10. 9. 2020 je povinnost ve společných prostorách školy nosit roušky. Při vyučování ve třídách žáci roušky používat nemusí.

Žádám zákonné zástupce, aby děti vybavili 2 rouškami v igelitovém sáčku.

 

V Kaznějově 9. 9. 2020                                   Mgr. Tomáš Korelus

Rozvrhy (podle tříd na tomto webu)
Rozvrhy ke stažení
- rozvtrid1nastr.pdf (3100371)


Od pondělí 7. září probíhá výuka
podle rozvrhů jednotlivých tříd

 

Vzhledem ke zvýšené hygieně v prostorách školy žádám všechny žáky a zákonné zástupce, aby před vstupem do budovy použili dezinfekci na ruce, která je v bezdotykových stojanech u hlavního vchodu.

Všichni žáci budou 1. 9. 2020 třídními učiteli poučeni o hygienických opatřeních, která jsou povinni během výuky a o přestávkách dodržovat!

Žáci druhého stupně se nebudou potkávat se žáky prvního stupně. Učitelé z druhého stupně, kteří vyučují některé předměty na prvním, budou za žáky docházet do kmenových tříd (žáci 3. až 5.ročníku se nebudou na výuku stěhovat na druhý stupeň).

 

Žádám zákonné zástupce žáků, aby děti neposílali do školy v případě, že se u nich objeví příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, bolesti hlavy, zvýšená teplota atd.).

 

Postup školy při podezření na onemocnění Covid-19

 

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

 

   příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

   příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

          příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole;  

             neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je ideální, pokud je tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace by měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a ta nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami.

 

Distanční výuka

 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost
ve škole více než poloviny dětí/žáků/studentů
alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Prezenční výuka dotčených dětí/žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

 

  Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost neplatí pro žáky základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, kteří se zapojují dobrovolně.

      Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí/žáků/studentů.

 

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí/žáků/studentů, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

 

V Kaznějově 28. 8. 2020              Mgr. Tomáš Korelus, ředitel školy

                                                                                                  

Jídelníček od 7. září

 

Zdražení obědů od 1. září 2020 -
Kompletní oznámení je zde

Seznam sešitů pro 2. stupeň
ke stažení (pdf)

 
Aktuality ze šk. r. 2020/2021

  
  

AKTUÁLNÍ


Koronavirus

Vážení rodiče, informace o domácí přípravě žáků a úkolech najdete na webu ŠenK zde

Vážení rodiče

 
ZKAZKY č. 25/2020 (červencové)

ZKAZKY č. 25/2020 k prohlédnutí  po jednotlivých stránkách na Zoneramě (klepněte na titulní nebo jiný obrázek a prohlížejte si ZKAZKY)


QR kód pro prohlížení na smartfonu nebo tabletu

ZKAZKY č. 25/2020 ke stažení ve formátu pdf 
(59 stránek)

 

 


ŠenK
Š
kolní
elektronické noviny
 Kaznějov

pro učitele, žáky
a jejich rodiče

Na ŠenKu
INFORMACE: pro učitelepro žákypro rodiče
ŠKOLNÍ VÝUKA A KOMUNIKACE
TŘÍDY 2020/2021
TŘÍDY 2019/2020 (archiv)
Další sekce:
ODKAZYKAZNĚJOV a okolí JAK NA TO
STÁHNĚTE SIKONTAKTY
 Bezpečnost
 na internetu
Turistický průvodce
 ŠenKem
  
• Prezentace 
• Prezentace ke stažení (pdf)

 

statistiky webu  ŠenKTOPlist

od 7. října 2010

 

GPS souřadnice
 ZŠ Kaznějov

49°53’45.899”N  13°22’26.906”E

      

Administrátor webu:
e-mail:
 f.zaloudek@seznam.cz
 


Statistiky webu školy
od 2. září 2008

https://toplist.cz/count.asp?
poslední aktualizace stránek: 25. září 2020
statistiky
počet 
návštěv webu:


537013

z toho
ze zahraničí:

51

návštěvy webu /
počet navštívených stránek
včera 24. září 2020
165 /194 6
statistiky webu školy
od 2. září 
2008
TOPlist


Počet návštěv webu ZŠK
překročil 26. dubna 2020
hranici 500000

Statistiky webu školy
od 2. září 2008

TOPlist