Úřední deska

 

Základní škola Kaznějov,
okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

 

Úřední deska základní školy

Adresa školy                                

 •    Školní ulice č. 479, Kaznějov
 •    PSČ : 331 51
IČO 606 110 14
Telefony
 •    373 332 126 …….. ředitelna , ekonomka
 •    373 332 329 …….. zástupce ředitele + FAX
 •    373 332 285 …….. správce budov
 •    721 464 810 …….. plavecké středisko
 •    373 332 470 …….. školní jídelna
 •    606 347 562 ......... školní družina
e – mail zskaz@kaznejov.cz
Datová schránka i6cmngr
Webové stránky https://zskaznejov.webnode.cz
Vedení školy
 •    Mgr.Tomáš Korelus  ….....…. ředitel školy
 •    Mgr. Naděžda Pluhařová ..... zástupce ředitele
 •    Bc. Dana Šofferová ……...... ekonomka
 •    Pavla Šoltýsová …….…....... vedoucí školní jídelny
 •    Mgr. Václava Vitoušová …... výchovný poradce
Školská rada