Pasování na čtenáře - 11. června 2010

Městská knihovna Kaznějov ve spolupráci se ZŠ Kaznějov uskutečnila dne 11. června II. ročník nové tradice: „Slavnostní pasování prvňáčků“.  

Noví čtenáři předvedli své čtenářské dovednosti a slavnostně slíbili, že budou ctít slovo, ochraňovat knihy a statečně se bít za všechno krásné, co je v nich napsáno.  

Pamětní listy předával rovněž tradičně starosta Ing. Sýkora.

 

Jak to vypadalo v loňském roce? 10. června 2009 - Prvňáčci v pohádkovém království - Pasování na čtenáře