10. června 2009 - Prvňáčci v pohádkovém království - Pasování na čtenáře

10. června 2009 - Prvňáčci v pohádkovém království - Pasování na čtenáře

     Městská knihovna Kaznějov ve spolupráci se ZŠ Kaznějov uskutečnila dne 10.6.2009 I. ročník nové tradice: „Slavnostní pasování prvňáčků“.  

     Akce se zúčastnili žáci 1. A a 1. B z místní základní školy, kteří před paní knihovnicí p.Tůmovou, starostou města Kaznějova p.Ing.Sýkorou, p.ředitelem základní školy Mgr.Henžlíkem a p.zástupkyní základní školy Mgr.Vazačovou předvedli své čtenářské dovednosti a slavnostně slíbili, že budou ctít slovo, ochraňovat knihy a statečně se bít za všechno krásné, co je v nich napsáno.  

   Poté byli samotným králem pasováni mečem na čtenáře, z rukou pana starosty obdrželi Pamětní listy a paní knihovnice jim předala drobné dárky. Po této oficiální části si žáci přímo v dětském oddělení knihovny četli knihy a zahráli si různé stolní hry.                                                       

 

Slavnost se velmi vydařila a již nyní přejeme stejný úspěch i II. ročníku „Pasování prvňáčků“.
 
Třída 1.A


Třída 1.B