Naučná stezka Kaznějov

Naučná stezka Kaznějov

Naučná stezka Kaznějov
(samostatná sekce tohoto školního webu)

 

    Délka celé naučné stezky je celkem 14 km, zkrácená trasa bez cesty k vyhlídce nad kaolinovým lomem měří 7 km. NS Kaznějov má celkem 8 zastavení na významných lokalitách především v katastru obce.

    Na prvním stanovišti jsou návštěvníci seznámeni s koncepcí NS Kaznějov a se základními informacemi o městě, na druhém s historií města a s některými osobnostmi města. Třetí je věnováno průmyslu, čtvrté lesům. Páté podává informaci o ložisku kaolinu v Kaznějově a o jeho využití. Šesté stanoviště, protože se jedná především o školní naučnou stezku, stručně informuje o školství v Kaznějově.  Sedmé zastavení u ČOV je věnováno vodě a jejímu významu pro život, na osmém stanovišti se návštěvníci dozví několik informací o geologickém vývoji Kaznějova a o údolí Kaznějovského potoka.

 

tabule naučné stezky stanoviště naučné stezky

Sdělení školy


Příprava Naučné stezky Kaznějov, kterou vedla Mgr. Naděžda Pluhařová za odborného vedení RNDr. Marie Novotné,CSc. a za velké podpory města Kaznějov, začala již v roce 2011. Do přípravy a realizace byli zapojeni samotní žáci, kteří pořídili řadu fotografií na vycházkách, podávali různé podněty a návrhy k obsahu na tabulích. Při vyhledávání informací jsme nečekali, kolik zajímavostí by se o Kaznějově nechalo napsat, na tabulích je jen stručný výběr. Musíme ještě jednou poděkovat všem, kteří pomáhali při získávání informací pro jednotlivá stanoviště.

Za grafické zpracování mapy naučné stezky a jednotlivých stanovišť děkujeme firmě RAMAP, která první čtyři stanoviště instalovala 26. 11. 2013 a zbývající 20. 3. 2015.


 
Po klepnutí na náhled tabule
se otevře její obrázek v plné velikosti
Stanoviště naučné stezky
na webových stránkách školy
1 - Školní naučná stezka Kaznějov

Základní informace o městě

 
2 - Historie města Kaznějova

Dozvíte se o historii obce i kdo
z význačných lidí
je s Kaznějovem spojen.

 
3 - Průmysl v Kaznějově

Víte, kdo byl Johan David Starck
nebo co se vyrábělo a vyrábí
v Kaznějově?
To vše zjistíte na zastavení č. 3.
4 - Lesy Kaznějova

Lesy jsou v okolí Kaznějova
významnou složkou krajiny.

5 - Kaznějovské ložisko kaolinu

Pokud si chcete procházku
po naučné stezce prodloužit
a uvědomit si
rozsáhlost kaolinových dolů,
vydejte se po lesních cestách
k vyhlídce nad lomem
(viz mapa).

 
6 - Naše škola

Kam chodily děti v Kaznějově
do školy a jak vypadá školy dnes?
7 - Voda - důležitý zdroj pro život

O vodě, o zdrojích pitné vody
pro město Kaznějov,
o čističce odpadních vod,
si přečtěte na stanovišti č. 7.
8 - Údolí kaznějovského potoka

O přírodě hned za humny.

 Více zde: https://zskaznejov.webnode.cz/naucna-stezka-kaznejov/