Naučná stezka Kaznějov

 

Naučná stezka Kaznějov

 

    Délka celé naučné stezky je celkem 14 km, zkrácená trasa bez cesty k vyhlídce nad kaolinovým lomem měří 7 km. NS Kaznějov má celkem 8 zastavení na významných lokalitách především v katastru obce.

    Na prvním stanovišti jsou návštěvníci seznámeni s koncepcí NS Kaznějov a se základními informacemi o městě, na druhém s historií města a s některými osobnostmi města. Třetí je věnováno průmyslu, čtvrté lesům. Páté podává  informaci o ložisku kaolinu v Kaznějově a o jeho využití.  Šesté stanoviště, protože se jedná především o školní naučnou stezku, stručně informuje o školství v Kaznějově.  Sedmé zastavení u ČOV je věnováno vodě a jejímu významu pro život, na osmém stanovišti se návštěvníci dozví několik informací o geologickém vývoji Kaznějova a o údolí Kaznějovského potoka.

 

    Příprava Naučné stezky Kaznějov, kterou vedla Mgr. Naděžda Pluhařová za odborného vedení RNDr. Marie Novotné,CSc. a za velké podpory města Kaznějov, začala již v roce 2011. Do přípravy a realizace byli zapojeni samotní žáci, kteří pořídili řadu fotografií na vycházkách, podávali různé podněty a návrhy k obsahu na tabulích. Při vyhledávání informací jsme nečekali, kolik zajímavostí by se o Kaznějově nechalo napsat, na tabulích je jen stručný výběr. Musíme ještě jednou poděkovat všem, kteří pomáhali při získávání informací pro jednotlivá stanoviště.
    Za grafické zpracování mapy naučné stezky a jednotlivých stanovišť děkujeme firmě RAMAP, která první čtyři stanoviště instalovala 26. 11. 2013 a zbývající 20. 3. 2015.

 

Přejeme Vám příjemnou procházku po lokalitách naučné stezky

Klepnutím na obrázek ho zobrazíte ve vyšším rozlišení


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Seznam zastavení NS Kaznějov
Prohlídka
jednotlivých
zastavení

Klepnutím vpravo dole  zobrazíte celou obrazovku 
Prezentace stezky ke stažení (ppsx) - Naučná stezka Kaznějov.ppsx (6178305)
Prezentace stezky ke stažení (pdf) - Naučná stezka Kaznějov.pdf (3431588) 
Prezentace stezky (2 obrázky na stránku) ke stažení a k vytištění (pdf) 
 - Naučná stezka Kaznějov - 2obr.pdf (1504908)