Dokumenty

Dokumenty České republiky

1. Ústava České republiky (Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v aktualizovaném znění) 2. Listina základních práv a svobod (Ústavní zákon č. 3/1993 Sb., v aktualizovaném znění)