VŠEZNÁLEK

VŠEZNÁLEK
je název pro nově vybudované a hojně využívané Školní studijní a informační středisko.

Název střediska vybrali žáci v anketě, středisko bylo otevřeno 10. února 2011.

 

VŠEZNÁLEK - Aktivity a dokumenty

4. aktivita: Školní studijní informační centrum