Školní rok 2008/2009

Pokus č. 1

        var datum = new Date(); // aktuální datum var denVTydnu = new Array("Neděle","Pondělí", "Úterý", "Středa", "Čtvrtek", "Pátek", "Sobota"); var retezec =...

Pedagogické rady a třídní schůzky v 2. pololetí

Pedagogická rada 15. dubna 2009 (středa) 24. června 2009 (středa) Třídní schůzky ...

Deset hlavních úkolů ZŠ pro školní rok 2008/2009

Deset hlavních úkolů ZŠ : pro školní rok 2008/2009 1)   Přechod na výuku podle „Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“.Výuka podle RVP zahájena ve školním roce...

Organizace výuky ve školním roce 2008/2009

Organizace výuky ve školním roce 2008/2009 bude realizována ve smyslu VYHLÁŠKY č: 48/2005 – ZÁKONA 561/2004.  • Vyhláška č: 48 / 2005, § 1, odstavec 1. – 6.   Vyučovací hodina od - do 1.vyučovací hodina ...

Personální obsazení školy ve šk.r. 2008/2009

Personální obsazení školy ve šk.roce 2008/2009 Vedení školy  Ředitel školy Zástupce ředitele Mgr. Jiří Henžlík ...

Třídní učitelé ve šk. roce 2008/2009

Třídní učitelé ve školním roce 2008/2009 třída třídní učitelé 1.A Mgr.Havlenová Zdeňka 1.B Mgr.Patrichiová Hana 2.A ...

Žáci ZŠ Kaznějov podle bydliště

Žáci ZŠ Kaznějov podle bydliště - 2008/2009   bydliště počet žáků Bučí 1 Dobříč 7 Jarov 5 ...