Další projekty

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v území ORP Kralovice (MAP II.)

    Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v území ORP Kralovice  (MAP II.)   Město Kralovice je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.“, reg. č. projektu: CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010446 v rámci Výzvy...