Projekty


Přehled projektů školy,
zapojení a spolupráce v dalších projektech

 

Projekty operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

1. Učení je skryté bohatství 

2. ŠKOLA21

3. Duhová škola
Projekt OP VK Duhová škola
Výstupy projektu - Výstupy projektu - shrnutí

 

Zapojení a spolupráce školy v dalších projektech OP VK

4.1 Projekt Podpora technického a přírodovědeckého vzdělávání v Plzeňském kraji - Projekt OP VK-SŠ Horní Bříza

Ovoce a zelenina do škol 4.2. Projekt Ovoce do škol

4.3 Projekt Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje - Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ

4.4 Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368 - 
 Zapojení ZŠ Kaznějov do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice

 

Další projekty

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v území ORP Kralovice (MAP II.)

  Recyklohraní
  Škola pro udržitelný život - ŠUŽ
  Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“; OP VVV / ESF, SŠ Kralovice /KAP Plzeňského kraje
  DIDAKTIKA – Člověk a příroda A“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665, projekt ZČU v Plzni
  Sportuj ve škole - charakteristika