Udržitelnost projektu

 

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň – sever

Grantový projekt: „Učení je skryté bohatství – inovace výuky ZŠ Kaznějov“ reg.č.: CZ.1.07/1.1.12/02.0029

 

 

UDRŽITELNOST PROJEKTU

od 1. 2. 2012 do min. 31. 1. 2017

 

 

Po ukončení financování projektu postupuje ZŠ Kaznějov v souladu se schválenou  projektovou žádostí a Smlouvou o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.12 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

ZŠ Kaznějov zajistí, aby aktivity a výstupy, které byly v rámci projektu podpořeny, byly udržovány ještě nejméně po dobu pěti let ode dne ukončení projektu.

V rámci pětileté doby udržitelnosti projektu nedojde k podstatné změně ve smyslu čl. 57 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

 

 

V Kaznějově dne 1. 2. 2012                            Mgr. Jiří Henžlík, ředitel školy