6. aktivita: Inovace ŠVP6.AKTIVITA
Inovace ŠVP

 

    V návaznosti na vytvořené metodiky, plány, koncepce, podklady pro výuku i další aktivity školy zaměřené na využívání ICT ve výuce i mimo vyučování, zohledňující environmentální témata, s ohledem na mezipředmětové vazby a regionální souvislosti škola inovuje svůj školní vzdělávací program. Cílem aktivity je modernizovat hlavní kurikulární dokument školy za využití výstupů projektu a metodicky podpořit tým, který se oblasti inovace ŠVP dlouhodobě věnuje.