5. aktivita: Environmentální výchova5.AKTIVITA
Metodická podpora průřezového tématu Enviromentální výchova
 a její pilotní ověřování


 Cílem této aktivity je připravit metodické podklady a základní návrhy materiálů pro zapojení průřezového tématu Environmentální výchova do výuky i dalších aktivit školy s důrazem na mezipředmětové vazby a regionální souvislosti. Základem vzdělávání bude příznivá sociální, emocionální a pracovní atmosféra, důraz bude kladen na činnostní učení, na variabilitu vyuč. metod, na komunikaci a spolupráci mezi žáky a mezi žáky a pedagogem. Posílí se aktivity v přírodním prostředí.

 

Podsekce a stránky
EXKURZE ve školním roce 2013/2014
  • 4. 11. 2013 - Exkurze do třídírny odpadů v Černošíně

 EXKURZE ve školním roce 2010/11

Environmentální aktivity