Vize ŠSIC - programová náplň

 Základní škola Kaznějov
 

 

  

 

Školní studijní informační centrum VŠEZNÁLEK 
vytvořené v rámci grantového projektu
„Učení je skryté bohatství – inovace výuky ZŠ Kaznějov“
reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/02.0029

 

Programová náplň

 

    Základní škola Kaznějov je školou, která zabezpečuje vzdělávání na obou stupních základního vzdělávání. Aby mohla škola plnohodnotně naplňovat své poslání v souvislosti se stále rostoucím množstvím informací, řešilo vedení školy a pedagogové školy otázku, jak vytvořit podmínky k tomu, aby žáci měli vhodný přístup k informacím. Řešením je inovace bývalé žákovské knihovny na školní informační centrum školy, kde je možné informace a informační zdroje shromažďovat, třídit, zpracovávat a zpřístupňovat jak žákům, tak také vyučujícím.

    ŠSIC je umístěno ve dvou místnostech, prostorově je členěno na:
• studovnu s knihovními regály, s pracovními místy pro 28 žáků, pracovním místem pro pedagoga s PC s připojením na internet a s možností využívat dataprojektor, se třemi PC s připojením na internet pro žáky, s mobilní otočnou tabulí, s relaxačním místem k odpočinkovému čtení, s regály pro časopisy; 
• a na místnost s technickým zázemím, kde jsou zároveň i podmínky k vydávání školního časopisu a další knihovní regály.

     V ŠSIC jsou vytvořeny podmínky pro vytváření školního internetového časopisu včetně několika čísel časopisu v listinné podobě, budou se zde pořádat soutěže školy, tvořivé aktivity, besedy, přednášky, výstavy, koncerty  apod., denně je otevřeno pro žáky i pedagogy mimo výuku, zároveň je integrováno do výuky.

    Od samého vzniku ŠSIC je pro žáky 2.stupně ZŠ realizována ve spolupráci s pedagogy 2.stupně prestižní soutěž školy - Žákovská odborná činnost (ŽOČ). Žáci jednotlivě nebo ve spolupráci více žáků tvoří své odborné projekty do vyučovacích předmětů. Během tvorby zadaných projektů probíhá spolupráce žáků s vyučujícími – garanty jednotlivých vyuč. předmětů formou konzultací.

    Žáci odevzdávají své práce v elektronické podobě. Hodnotí se kvalita vypracování dle zadání, nápad, užitečnost pro výuku, zábavnost, zajímavost, grafické zpracování apod.

    Po konečném vyhodnocení soutěže budou vítězné práce žáků vytištěny, podle potřeby  zataveny do fólie a za asistence pedagogů svázány do kroužkové vazby. Komisí učitelů, popř. garantem soutěže budou vybrány nejlepší žákovské práce, tvůrci vítězných prací budou následně odměněni.

    Na nástěnce ŠSIC (u vstupu do sborovny) a také přímo v ŠSIC bude k dispozici aktualizovaný seznam žákovských odborných prací, tyto práce mohou být využívány nejen žáky, ale také vyučujícími.