Provozní řád

Provozní řád - dokumenty a informace

  náhled stránky webová stránka   Provozní řád ŠSIC Příloha Provozního řádu - Návštěvní řád Internetu ŠSIC ...

Provozní řád ŠSIC

   P R O V O Z N Í   Ř Á D „Školního studijního informačního centra (ŠSIC) -ZŠ Kaznějov“ „Učení je skryté bohatství – inovace výuky ZŠ Kaznějov“ (reg. číslo projektu:...

Příloha Provozního řádu - Návštěvní řád Internetu ŠSIC

    P Ř Í L O H A   P R O V O Z N Í H O   Ř Á D U  Návštěvní řád Internetu „Školního studijního informačního centra (ŠSIC) -ZŠ Kaznějov“ „Učení je skryté bohatství –inovace výuky ZŠ Kaznějov“ (reg.číslo projektu :...

Etický kodex pro práci žáků a učitelů s informacemi

   Základní škola Kaznějov Etický kodex pro práci žáků a učitelů s informacemi   Hledej pravdu a prav pravdu!  Povinností učitelů i žáků je se snažit poctivě a čestně hledat, správně vykládat a tlumočit informace k prospěchu druhých. Zvláště bys...

Desatero pro školáky - Internet

   Základní škola Kaznějov Desatero pro školáky - internet   Nezapomeň:opatrný internetový serfař je inteligentní serfař! Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!  Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk! ...

Listina dětských práv na internetu

 Základní škola Kaznějov Listina dětských práv na internetu   Mám právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci. Mám právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na otázky.  Mám právo uchovávat veškeré informace o sobě v...