3. aktivita: Mediální výchova3. AKTIVITA 
Metodická podpora průřezového tématu Mediální výchova a jeji pilotní ověření

    Cílem aktivity je přispět k osvojení klíčových kompetencí žáků v oblasti ICT a mediální výchovy. K tomu účelu bude metodicky připraven nový kroužek pro žáky 1. i 2. stupně. Žáci budou samostatně žurnalisticky zpracovávat vybraná témata, zajistí vizuální podklady (fotografie) a zároveň budou příspěvky zpracovávat do podoby digitálního média-internetového školního časopisu. Součástí kroužku bude i teoretická příprava z mediální výchovy, kterou zajistí pedagogové kroužku za doplnění přednášek odborníků z médií, přednášky (pro žáky min.2 přednášky) se budou realizovat v ŠSIC.