2. aktivita - Výuka s využitím ICT2.AKTIVITA 
Metodická příprava výuky s využitím ICT a její pilotní ověření

    Cílem druhé aktivity je zvýšit kvalitu výuky vybraných předmětů: na 2.st. Anglický jazyk, Matematika, na 1.st. mezipředmětové vztahy se zaměřením na projektové vyučování. Nástrojem ke zvýšení kvality vzdělávání v těchto předmětech a k osvojování klíčových kompetencí je využití ICT při výuce.