4. KA - Inovace ŠVP

4. KLÍČOVÁ AKTIVITA INOVACE ŠVP ZŠ KAZNĚJOV

4. KLÍČOVÁ AKTIVITA INOVACE ŠVP ZŠ KAZNĚJOV   Cílem aktivity je modernizovat hlavní kurikulární dokument školy tak, aby se do inovovaného ŠVP promítly všechny výstupy vyhodnocené při pilotním ověřování aktivit projektu. Základní informace o projektu OP VK Duhová škola - Inovace...