Znakovka do škol - listopad 2017

Znakovka do škol - listopad 2017

Znakovka do škol

 

    V listopadu 2017 se všichni žáci prvního stupně měli možnost seznámit s tím, co jsou to sluchové vady, jak komunikovat s neslyšícím kamarádem a co je to znakový jazyk.  

    V rámci projektu Znakovka do škol se každá třída prvního stupně zúčastnila hodinového workshopu s Mgr. Kristýnou Voříškovou ze Spolku neslyšících v Plzni. Besedy probíhaly v ŠSIC Všeználek. Každé z dětí dostalo omalovánky – slovníček znakového jazyka. Děti získaly informace jak komunikovat s neslyšícím, učily se prstovou abecedu a několik základních slov ve znakovém jazyce S pomocí sluchátek si vyzkoušely jaké to je, když někdo špatně slyší. Hrály hru, při které zkoušely odezírat ze rtů. Díky zajímavému vyprávění a milému přístupu paní lektorky si většina dětí odnesla užitečné informace i zájem o tuto problematiku.

 

Pavla Záturová