ZKAZKY č. 23 - březen 2019

ZKAZKY č. 23 -  březen 2019

ZKAZKY č. 23/2019 

- školní časopis Z KAZnějovské základKY - právě vyšly
můžete si je stáhnout, vytisknout nebo prohlédnout

Ke stažení:

ZKAZKY 23_2019 - březen 2019.pdf (19140855) - strana 1 - 58

můžete si vytisknout jednotlivé stránky podle potřeby


K prohlédnutí:
ZKAZKY si můžete prohlédnout v systému JO OMAG
• časopis se natáhne po klepnutí
 
zobrazí se vždy 2 stránky s výjimkou první 
• stránky při otáčení vpřed nebo vzad šustí