Životní prostředí pro mladé Evropany

Životní prostředí pro mladé Evropany

Životní prostředí pro mladé Evropany 

Životní prostředí pro mladé Evropany – server Evropské komise

Na této internetové stránce můžete sami nebo společně se svými přáteli a spolužáky objevit, co je životní prostředí a co se s ním děje

Server se zaměřuje se na čtyři témata, která jsou velmi důležitá a na něž se Evropská unie rozhodla zaměřit během příštích 10 let (sekce) : 
Ovzduší 
Voda 
Odpady
Příroda

Dále: Zábava a hry

Jazykové verze: 
• en -Environment for young Europeans 
• fr - Les jeunes Européens et l'environnement 
• de - Europäische Jugend und Umwelt 
• es – El medio ambiente para los jóvenes europeos 
• it – L´ambiente per i giovani europei 
• sk – Životné prostredie pre mladých Europánov