Zimní čas ve 3.A - 6.12.2017

Zimní čas ve 3.A - 6.12.2017

Zimní čas ve 3.A


    Prosinec je měsíc, kdy se děti v každé třídě chystají na oslavu Vánoc. Začátkem měsíce se celá třída hemžila čertíky, mezi nimiž se vyjímali dva běloučcí andílci. Tento den se vyučovalo „po čertovsku“ a také nás navštívil s nadílkou Mikuláš se svými pomocníky. 

    S tímto časem je také spojeno několik charitativních akcí (prodejní výstava „Kuře“  a „krabice od bot“), kterých jsme se letos opět zúčastnili. 

    Celý měsíc jsme připravovali pro rodiče odpolední besídku, kde kromě spousty písniček, tanečků a básniček,  děti bravurně zahrály dvě pohádky-„Honza v pekle“ a druhá se jmenovala „O narození Ježíška“. 

    A zbýval již den poslední- posezení u teplého čaje a voňavého cukroví, vyprávění o starých zvycích, zpěv koled či pouštění  lodiček. Nejvíce se každý těšil, až zazvoní zvoneček…..…..  Po radosti z rozdaných dárků už zbývalo jen si vzájemně popřát krásné Vánoce a šťastný nový rok…-)

                                                                                                                   Ivana Kozlíková