Ze základní školy - Kaznějovský zpravodaj č.3/2010

Ze základní školy - Kaznějovský zpravodaj č.3/2010

Ze základní školy

Kaznějovský zpravodaj č.3/2010, str.6
Ke stažení: Kaznějovský zpravodaj 3/2010 září (pdf)

 

Učení je skryté bohatství – inovace výuky ZŠ Kaznějov


    V září 2010 jsme hodnotili zakončené akce z grantového projektu v rámci Operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.12/02.0029 a zjistili jsme, že schválený harmonogram je bezproblémově dodržován.

    Čtyři učebny školy jsou nově vybaveny diaprojektory s promítacími plátny, pro zlepšení podmínek ve využívání ICT (Informační a komunikační technologie) při výuce byl zakoupen kvalitní vizualizér (určen zejména pro laboratorní práce v přírodovědných předmětech) a GPS turistická navigace s mapou ČR. V inovované knihovně je nová počítačová síť, kterou tvoří 3 PC pro žáky, 1 PC pro pedagogy, dataprojektor s promítacím plátnem a další ICT zařízení.

    Pedagogové školy úspěšně absolvovali školení ICT - Microsoft Word 2007 a PowerPoint 2007, v praktické části školení využívali notebooky nově pořízené v rámci projektu. 

    Vedení školy ve spolupráci s pedagogy zajistilo podstatné zlepšení podmínek ve využívání ICT i mimo výuku pro všechny žáky Kaznějov.

    Jedná se o první část realizace projektu, pozitivní změny ve zlepšování podmínek nejen v oblasti ICT se uskuteční i v dalších etapách projektu. Na jejich přípravách již nyní intenzivně pracuje všech 18 členů realizačního týmu projektu ve spolupráci se všemi pedagogy školy.

    Velký dík patří zřizovateli školy Městu Kaznějov za nadstandardní podporu školy. Touto cestou děkujeme i poskytovateli podpory - OŠMS Krajského úřadu Plzeňského kraje za významnou pomoc při realizaci celého projektu.

 

Pobytově-zážitkový kurz se zaměřením na environmentální tématiku Šumava – Železná Ruda – Špičák

 
    Ve dnech 14. 9. – 16. 9. 2010 se uskutečnil pod vedením učitelů Mgr. N. Pluhařové a Mgr. T. Koreluse třídenní pobytově-zážitkový kurz pro žáky 9. tříd, který byl zaměřen na poznávání Šumavy. Cílem kurzu bylo prohloubení znalostí o přírodě se zaměřením na EVVO (environmentální výchovu, tj. vztah k životnímu prostředí), náklady kurzu byly plně hrazeny z výše uvedeného projektu.

  

   Žáci byli ubytováni na chatě Blaženka a stravování na velice dobré úrovni bylo zajištěno v sousední chatě Hanička. V úterý jsme vystoupili na vrchol Pancíř, ze kterého jsme viděli největší horu Šumavy Velký Javor, který je na německé straně, a známý vrchol Ostrý. Poté jsme sešli k prameni Úhlavy. Ta míří až k Plzni a je zdrojem pitné vody pro Plzeňsko. Cestou jsme viděli negativní dopad těžby dřeva na přírodu, určovali jsme různé byliny a dřeviny. Objevili jsme i řadu chráněných rostlin, jako například náprstník, plavuň vidlačku. Ve středu jsme lanovkou vyjeli na vrchol Špičáku, seznámili jsme se s důsledky mrazového zvětrávání, s následky po orkánu Kyrill (značné vývraty ve vrcholové části, částečná obnova, činnost kůrovce). Viděli jsme nejhlubší údolí Šumavy – údolí řeky Úhlavy. Na Čertově jezeře jsme si povídali o vzniku ledovcových jezer na Šumavě. Pojem pohlavní dimorfismus jsme si vysvětlili na příkladu kachny divoké.

    Žáci také poznali značnou proměnlivost počasí na horách. Zatímco dopoledne bylo slunečno, v poledne se zatáhlo, potom byly mírné přeháňky a v době, kdy jsme byli na cestě k Černému jezeru, začal mírný, ale vytrvalý déšť. Večer jsme strávili v tělocvičně, která patří Ski–areálu Špičák. Poslední den jsme ve skupinách probrali základy turistiky,nordick walking, určovali jsme další rostliny a živočichy. Po celou dobu pobytu jsme dbali na zásady správného pohybu a chování v přírodě.

 

Mgr. Jiří Henžlík, ředitel ZŠ