ZÁPIS dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021

17. března 2020
 

Vzhledem k epidemiologickým opatřením se zápis do 1. ročníku ZŠ 

na rok 2020/2021 posouvá na dobu neurčitou.
Informace o termínu zápisu budou zveřejněny na stránkách školy
 po ukončení mimořádných opatření.

 

 

Ředitelství Základní školy Kaznějov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

 vyhlašuje 

ve smyslu §36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb.

 

ZÁPIS

dětí do 1. ročníku základního vzdělávání

pro školní rok 2020/2021

 

Zápis se koná v úterý 7. dubna 2020

od 15:00 do 17:00 hod.

v budově Základní školy Kaznějov, Školní 479.

 

     K zápisu přinesou zákonní zástupci dítěte:

1)    Občanský průkaz

2)    Rodný list dítěte

3)    Vyplněnou žádost o přijetí, zápisový list, svolení GDPR (tyto dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách školy), příp. žádost o odklad školní docházky s požadovanými přílohami (doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa)

Výše uvedené dokumenty je možné vyplnit také při zápisu.

 

V Kaznějově 5. 2. 2020                                                                                       Mgr. Tomáš Korelus, ředitel školy

 


Materiály a dokumenty ke stažení ve formátu docx WORD) nebo pdf
 

1) Zápis - informace : zápis-informace.doc (31232) • zápis-informace.pdf (97068)

2) Zápisový lístek: zápisový lístek.docx (20756) • zápisový lístek.pdf (90372)
 
3) Žádost o přijetí: žádost o přijetí.docx (106195) • žádost o přijetí.pdf (224440)

4) Žádost o odklad: žádost o odklad.docx (105941) • žádost o odklad.pdf (179526)

5) GDPR souhlas: GDPR souhlas.docx (14370) • GDPR souhlas.pdf (189380)