Zaměření školy

Zaměření školy

 

Zaměření školy

    ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla několikaletou snahou o inovaci pedagogického procesu a života vůbec. Dále vycházíme z analýzy vlastních možností školy, požadavků rodičů a požadavků dnešní společnosti.

   Motivační název „ Škola v srdci Evropy“ vyjadřuje myšlenku otevření se evropskému prostoru ve smyslu naplnění hodnotových cílů orientovaných k formování osobních rysů a mravních vlastností žáků odpovídajících     MRAVNÍMU KODEXU OBČANA EVROPSKÉ UNIE.

   Hlavním cílem této proevropské motivace je objasnění výhod spolupráce členských zemí EU v oblasti politické, hospodářské, měnové, životního prostředí a společného boje proti organizovanému zločinu.

   Celým vzdělávacím programem by mělo prostupovat motto EU :

"Jednotná v rozmanitosti"

„ In varietate concordia „ 

 
Projekt OP VK od 1. června 2010 do 31. ledna 2012


Projekt Základní školy Kaznějov
Učení je skryté bohatství - Inovace výuky ZŠ Kaznějov
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

  • registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12.02.0029
Projekt OP VK od 1. února 2012 do 31. července 2014

Projekt Základní školy Kaznějov
ŠKOLA21 - rozvoj ITC kompetencí na ZŠ Kaznějov
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

  • registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428
Projekt OP VK od 1. června 2012 do 31. prosince 2014


Projekt Základní školy Kaznějov
„Duhová škola - inovace výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov“ 
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

  • Zprostředkující subjekt - poskytovatel podpory : Plzeňský kraj 
  • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.30/01.0021
  • Předpokládaná doba realizace projektu: 1. 6. 2012 - 31. 12.2014