Žákovská odborná činnost ŽOČ - pro žáky 2. stupně - výsledky 2011

Žákovská odborná činnost ŽOČ - pro žáky 2. stupně - výsledky 2011

Nová soutěž pro žáky 2. stupně - Žákovská odborná činnost ŽOČ


Výsledky soutěže Žákovská odborná činnost 2011
 

Kaznějovská olympiáda - 6. a 9. ročník (Matematika - 2. stupeň)
Garant soutěže: Mgr. Jiřina Brejníková

 

Kaznějovská olympiáda - 7. a 8. ročník (Matematika - 2. stupeň)
Garant soutěže: Mgr. D. Jeníčková

 

The United Kingdom, London (Anglický jazyk, 2. stupeň)
Garant soutěže: Mgr. Radka Lavičková

 

Festivals (Anglický jazyk, 2. stupeň)
Garant soutěže: Mgr. Milena Mašková

 

Chlupy savců, Šupiny ryb, Odpařování vody v rostlinách,
Ochrana plodů před vysycháním (Přírodopis - 2. stupeň)
Garant soutěže: Mgr. Tomáš Korelus

 

Mapy v Google Earth (Zeměpis - 2. stupeň)
Garant soutěže: Mgr. Naděžda Pluhařová

 

 

 

Historie - Harmonogram soutěže ZOČ na jaře 2011
   

JMÉNO

Vyuč. před-mět

TÉMA "ZOČ"

Ročník

Zahá-jení

Ukonče-ní

Vyhod-nocení

Mgr. J. Brejníková 

M

Kaznějovská olympiáda 

6. a 9.

1.2.

 20.5.

10.6.

Mgr. D. Jeníčková

M

Kaznějovská olympiáda  

7. a 8.

1.2.

 20.5.

10.6.

Mgr. R. Lavičková 

AJ

 Natural Disasters

8.

1.2.

 20.5.

10.6.

Mgr. M. Mašková 

AJ

 Festivals

8. 

1.2.

 20.5.

10.6.

Mgr.  T. Korelus

Stavba a funkce srsti savců ; Ochrana plodů před vysycháním; Pozorování pohybu hlemýždě zahradního

8.

1.2.

 4.5.

 6.5.

Mgr. N. Pluhařová

Z

Mapy Plzeňského kraje

6. - 9.

1.2.

 20.5.

10.6.

 

 
Autorský list - ke stažení jako dokument Word - autorský list pro žáky.doc (56 kB)