Základní fakta a čísla o Evropě a Evropanech

Základní fakta a čísla o Evropě a Evropanech

Základní fakta a čísla o Evropě a Evropanech

Evropská unie se se svými 27 členskými státy a téměř půl miliardou obyvatel rozkládá na velké části evropského kontinentu. Od samého počátku se snaží zajistit svým občanům prosperitu a stabilitu. Její politika a činnost se nás všech přímo či nepřímo dotýká.
Evropská unie chce být spravedlivou společností, která pečuje o své občany, snaží se podporovat hospodářskou prosperitu a vytvářet nová pracovní místa tím, že nutí firmy stát se konkurenceschopnějšími a učí pracovníky novým dovednostem.
Ve spolupráci se svými sousedy i s ostatními zeměmi se EU snaží šířit prosperitu, demokratický pokrok, právní stát a dodržování lidských práv i za svými hranicemi. Evropská unie je jednou z největších obchodních velmocí a jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů finanční i technické pomoci chudším zemím. Tato brožurka předkládá s pomocí tabulek, grafů a ilustrací základní fakta a čísla o Evropské unii a jejích členských státech. 
 

Základní fakta a čísla o Evropě a Evropanech - brožura
• Evropská komise - 2007- 79 pp. - 22.2 x 16.2 cm - Katalogové číslo:NA-76-06-481-CS-C
Ke stažení (pdf) 

Základní fakta a čísla o Evropě a Evropanech - elektronická verze
Základní fakta a čísla o Evropě a Evropanech - elektronická verze