Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019

Na naší škole se žáci mohou zapojit do následujících kroužků:

Keramický kroužek
Kroužek stolního tenisu
Chovatelský kroužek
Šachový kroužek
Sportovně zaměřený kroužek v rámci projektu AŠSK: Sportuj ve škole = hodina sportu navíc pro 3.,4.,5.třídu