Zájmové kroužky ve školním roce 2014/2015

Základní škola Kaznějov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Zájmové kroužky ve školním roce 2014/2015
 

Stolní tenis

1. – 2. stupeň

Pondělí 14.10 – 15.10

15.20 – 16.20

Mgr. V. Mudra

Plavání

1. – 2. stupeň

Úterý 13.00-14.00,

14.00-15.00, 15.00-16.00

Mgr. M. Mašková

p. J. Trnková

Vybíjená

1. stupeň

Pátek 13.00-14.00

Leden-březen

Mgr. M. Mašková

Hra na kytaru

1. – 2. stupeň

Úterý 14.00 – 15.00

Pátek 12.20-13.20

Mgr. I. Barbořáková

Volejbal

2. stupeň

Pátek 13.00-14.00

Mgr. M. Mašková

 

Zájmové kroužky v rámci grantového projektu

 Duhová škola - inovace výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov

 reg.č.  CZ.1.07/1.1.30/01.0021

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Pracovně-technický keramický kroužek

1. stupeň

Pondělí 14.30-16.00

1.-4.r.

Mgr. R. Lavičková

Pracovně-technický keramický kroužek

2. stupeň

Středa 14.30-16.00

5.-7.r.

Mgr. R. Lavičková

Kroužek mladého technika

1. – 2. stupeň

Úterý 6.40-7.40 (1.-4.r.), středa 6.40-7.40 (4.-6.r.)

p. J. Svoboda

Chovatelský

1. stupeň

Úterý 13.00-14.00, Čtvrtek 13.00-14.00

Mgr. H. Šteflová

Hravá matematika

1. stupeň

Úterý 13.00-14.00, 2.r.

Čtvrtek 13.00-14.00, 3.r.

Mgr. I. Kozlíková

Hravá matematika

1. stupeň

Čtvrtek 13.00-14.00, 4.r.; Pátek 13.00-14.00, 5.r.

Mgr. Z. Havlenová

Zábavná matematika

2. stupeň

Úterý 14.00-15.00 6.r.; 15.00-16.00  9.r.

Mgr. J. Brejníková

Zábavná matematika

2. stupeň

Čtvrtek 14.00-15.00 8.r.; 15.00-16.00 7.r.

Mgr. D. Jeníčková

Chemicko-biologický kroužek

2. stupeň

Úterý 15.00-16.30

Mgr. T. Korelus

Chovatelský kroužek

2. stupeň

Středa 14.00-15.00, 15.00-16.00

Mgr. M. Mašková

Terénní výzkum se sledováním počasí

1. – 2. stupeň

Pátek 1 x měsíčně dle rozpisu 13.00-16.00

( 17.00 - delší trasa)

Mgr. N. Pluhařová, Mgr. V. Mudra