Žáci z 2. A na besedě v kaznějovské knihovně - 14. 12. 2017

Žáci z 2. A na besedě v kaznějovské knihovně - 14. 12. 2017

Žáci z 2. A na besedě v kaznějovské knihovně

 

    Dne 14. 12. 2017 žáci 2. A ze ZŠ Kaznějov navštívili kaznějovskou knihovnu, kde na ně již čekala paní knihovnice, která měla pro děti připravenou besedu. 

    Žáci si s paní Tůmovou povídali o pohádkách, které k dětem i k zimní a vánoční atmosféře patří. Nejdříve se děti dozvěděly, co to vlastně pohádky jsou, jak většinou začínají a končí, kdo v nich vystupuje, jaké kouzelné předměty např. mívají nadpřirozené bytosti, jaká čísla se v pohádkách vyskytují (3,7,12,40) i jak pohádky končívají. Také i to, že pohádky rozdělujeme na lidové a umělé. Paní knihovnice seznámila děti i s autory -  českými  i světovými, které pohádky psali. Z českých autorů vyzdvihla především Boženu Němcovou a Karla Jaromíra Erbena, ze světových hlavně Hanse Christiana Andersena a bratry Grimmů. Následovaly ukázky pohádkových knih všech uváděných i jiných autorů. Potom jim paní Tůmová přečetla pohádku Čert a jeho babička. Žáci tiše poslouchali a odpovídali na otázky k pohádce. Po pohádce děti řešily velkou pohádkovou křížovku a také pohádkový kvíz. Dokázaly tak, že pohádky znají. 

    Po besedě si všichni přítomní žáci prohlíželi knihy, které v dětském oddělení  knihovny jsou a ty knihy, které je zaujaly, si mohli hned také vypůjčit. Beseda se všem líbila a již nyní se těšíme na další.

 

                                                                                              Zapsala: Mgr. Havlenová