Z práce keramického kroužku

Z práce keramického kroužku

Několik fotografií z práce keramického kroužku