Z historie (Kaznějovský zpravodaj č. 2/2008)

Z historie (Kaznějovský zpravodaj č. 2/2008)

Z historie (Kaznějovský zpravodaj 3/08 – str. 10)
 

  • Sto let veřejného osvětlení
  • Školní výlet

 

Sto let veřejného osvětlení

 

V roce 1900 získává veškerý majetek firmy Johan David Starck – nový majitel. Je to uhelný magnát Julius Petschke a ten hned zahajuje modernizaci továrny. První akcí je stavba kotelny a elektrárny. Velmi brzy si začíná vyrábět svůj elektrický proud k pohonu strojů a k osvětlování provozů.

   
Již v roce 1904 nabízí továrna dodávání elektrického proudu do obce na osvětlení návsi. Vedení a osvětlovací tělesa si zaplatí obec a továrna provede všechny odborné práce zdarma.Zdarma bude dodávat i potřebný elektrický proud. Ovšem ani na to nebyly finanční prostředky.

   Po roce opakovaná nabídka byla již vázána na vybudování nové cesty k továrně.

   Stávající cesta procházela Úvozem a byla naprosto nevyhovující. Z části to byla skutečněúvozová cesta procházející korytem potoka. V této době již byla voda značně zapáchající. Odroku 1888 to byla odpadní voda se zbytky tuků pro začátky výroby klihů. Zapáchající voda protékala středem návsi a byla příčinou dlouholetého sporu mezi obcí a továrnou.

   S opravou cesty se začalo v roce 1905. Od státní silnice se zpevnil povrch navezením kamene až k domu čp. 60. Zde začíná část obce již jen polní cestou končící u čp. 65 a v tehdejší době nazývá Nový Kazňov.

   Zde končilo osídlení a dále byla jen neúrodná krajina rozbrázděná jamkami. Tato část musela být srovnána a byla zde vybudována úplně nová cesta k továrně. Tato část obce byla řešena s ohledem na budoucnost a až do dnešní doby je nevyhovující.

  S opravou cesty se začalo v r. 1905, ale až po ukončení v r. 1908 byla uzavřena smlouva o zřízení šesti světel na návsi. První bylo u kapličky a poslední tehdy u vyhořelé pastoušky (nyní dům, čp. 138). Svítilo se 30 W žárovkami a vypínalo se ve 22 hodin.

   Osvětlení stálo 1000,-Kč. Bylo však třeba doplatit dluh na úpravu cesty a tak si obecvypůjčila 1400,-Kč.

   Zřízení osvětlení nebylo přijato jednomyslně. Při projednávání o rozšíření osvětlení až k nádraží protestuje řídící učitel Fišer. Ten je proti všem nákladům s tím spojeným.

   Dnes má Kaznějov přes 450 světel veřejného osvětlení.

 

Školní výlet

 

První školní výlet kaznějovské školy se uskutečnil 23.července 1913. Výletu se zúčastnilo 42 dětí, které jely vlakem na Karlštejn. Od obecního zastupitelstva dostaly osmdesát korun. Každé dítě doplácelo ještě 1 korunu 40 haléřů. Jen jedno dítě mladší deseti roků platilo sedmdesát haléřů. Učitelé, kteří doprovázeli děti, si hradili cestu sami.

   
Děti nemohly obecnímu zastupitelstvu poděkovat osobně, protože již byly na prázdninách.

Toto je zpráva řídícího učitele Fišera pro obecní zastupitelstvo.

  

v kronikách hledal Jindřich Novák