Z historie (Kaznějovský zpravodaj č. 1/2010)

Z historie (Kaznějovský zpravodaj č. 1/2010)

Z historie - Kaznějovský zpravodaj 1/2010 - str. 8-9

 

  • Nuly na konci letopočtu

 

rok událost
 1250

• papež Incent IV. potvrzuje založení a nadání kláštera Plas
• zrušena ves Kaznějov
• založen poplužní dvůr 
• založen kostel sv. Archanděla Michaela v Oboře

 1420

• přebírají Oboru Kolovratové z Krašova a Libštejna 
• rychtář Hrdoň z Dubjan, seděním na Kaznějově, ztrácí odebráním klášterního majetku Kaznějov 
• král Zikmund odebírá skoro veškerý majetek plaskému klášteru a Kaznějov je omylem zapsán dvěma novým majitelům 
• zápis na Kaznějov se dvěma rybníky, Kralovice a 16 vesnic Bedřichovi a Janovi, bratřím z Kolovrat 
• další zápis na Kaznějov se dvěmy rybníky a forberkem (tvrz), Horní Břízu a Černou(samostatná část Horní Břízy) Burianovi a Janovi z Gutštejna 
• spor o Kaznějov vyhráli dravější Gutštejnové, kteří v roce 1426 koupili hrad Bělou, kam po této době patřil Kaznějov příštích 200 let

 1620

• Nizozemci vypálili Plasy, vojska generála Bogvoye táhla na Bílou Horu, v době stavby dráhy byly Na Panholci ještě znatelné okopy

 1630

• rod Metternichů získává Kynžvart

 1710

• vysvěcen kostel sv. Michala v Oboře –  dokončení přestavby ( dříve čistě gotický sloh) 
• vysvěcena soukromá kaple Jména Panny Marie v Mladoticích
• založena škola v Oboře, kam docházely děti z Kaznějova

 1760

• postavena fara v Oboře

 1770

• narozen Johan David Starck

 1780

• Kaznějov měl 18 usedlostí

 1790

• Franz Telín, oberrichter z Obory, začíná psát kroniku 
• začíná platit Josefínský katastr

 1840

• měli jsme 31 domů a 272 obyvatel

 1850

• první výroba kyseliny sírové, byla to první továrna na anglickou kyselinu sírovou 
• ve východní části obce byla vystavěna olejna s pěti pecemi a s hrnčírnou s dvěma pecemi • dokončena stavba císařské silnice Plzeň – Kralovice 
• zřízeny c.k. okresní úřady a hejtmanství 
• zřízen soudní okres Kralovice 
• zřízen soudní okres Manětín

 1860

• vyhlášen stabilní katastr, který platí ještě dnes 
• vypuštěn a zrušen klášterní rybník, který sahal od Karáskovny až K Zámku 
• založen důl David

 1870

• otevřen důl Martin, nalezeno uhlí v hloubce 63 sáhy o síle vrstvy 1 sáh, 3 stopy 
• 39 domů, 507 obyvatel

 1880

• řádila chřipka 
• v Čechách byl hladomor 
• v Kaznějově bylo 88 domů a 946 obyvatel
• nevolnické povstání na plasku vedené Jiřím Radimem ze Dřevce

1890

• začínají se používat strojní hnojiva 
• ukončena těžba uhlí na dole David, těžní  stroje z jedné třetiny vytaženy, ostatní zasypáno 
• Kaznějov má 99 domů a 907 obyvatel 
• zahájena výroba kyseliny sírové kontaktním způsobem, první výroba v Rakousku-Uhersku

1900

• zemřel Antonín Schnobloch, majitel Starchovských závodů 
• povoleno vybírání pivního krejcaru na úhradu školního dluhu na tři roky 
• chemická továrna prodána Juliu Petschkovi – uhel. magnát 
• bylo zde 104 domů, žilo zde 451 mužů a 460 žen, z toho 24 Němců (15 mužů a 9 žen), 901 katolíků a 10 židů, továrna měla 58 domů • starostou byl František Šmídl 
• Jan Šimandl, bývalý starosta vznáší na obec požadavky za své pohledávky a za služné 174 zl. a 55 krejcarů, dále žádá zálohu ve sporu s firmou J.D.Starck ohledně poškození lesa 220 zl. a 20 krejcarů i s úroky, obecní výbor rozhodl zaplatit tyto požadavky z fondu pivního krejcaru 
• Josef Plaček žádá o prodání stavebního místa po vyhořelé pastoušce - zamítnuto , obec toto velice výhodné místo nehodlá prodat 
• vyhořela hájenka Krašovice – Cikánka, tehdy patřila katastru obce Kaznějov 
• začíná modernizace chemické továrny
• ukončena těžba uhlí na všech zdejších dolech 
• stávkovali lučebníci v chemické továrně, k potlačení stávky povolány 2 oddíly vojska

 1910

• dozrává ovoce na okresní silnici do obory, hlídá ml. Krist, aby nebyly lámány stromky, prodá se mu ovoce za 3,-K 
• J. Buchmindr žádá o povolení k vypálení několika prantů cihel na břehu cihelny pro vlastní potřebu, a to o žních 
• upravuje se pěšina po hrázi Veského rybníka 
• Mádr, tesařský mistr, žádá za oplocení mrchoviště a opravu hasičské kůlny 16 ,-K 90 hal. 
• je třeba opravit kapličku, dále zamezit průjezdu mezi kapličkou a před ní stojícími lipami • začíná se vyrovnávat náves, jedná se s chemickou továrnou o propůjčení starého Říhy, který bude řízen Tomášem Chmelířem, stavebním mistrem, v listopadu ukončeno, Říha dostal odměnu
• hasiči dostávají za svoji činnost 50,-K na stejnokroje a na pojištění jednoho páru koní,odsouhlaseno na každý rok 
• založena Národní jednota Pošumavská 
• vysazování lip přes obec 
• začaly cvičit ženy v Sokole 
• prodáno místo po vyhořelé pastoušce p. Oudovi 
• bylo zde 1249 obyvatel a 126 domů

 1920

• počet domů 145, v nich žilo 1391 obyvatel 
• konala se oslava Mistra Jana Husa, pořadatelem byl spolek pod názvem Volné sdružení bezvěrců, obec poskytla potřebné chrastí a finanční částku 120,-Kč 
• obec se stala členem Záložního a spotřebního spolku v Oboře 
• opravuje se kaple 
• Sokol získává prapor 
• zakládá se v DTJ skautský odbor 
• spojuje se Dělnický zpěvácký spolek s DTJ 
• tamburášský odbor kovodělníků přechází k DTJ

 1930

• Kaznějov měl 217 domů,1651 Čechů a 56 Němců 
• zbudováno kino LIDO-BIO u Rottů, majetek DTJ, první promítání bylo 28.října 1930 
• vyasfaltována silnice přes Kaznějov 
• zřízena čerpací stanice fi. Nafta a spol. Praha u obchodu p. Sušánky č.p.35 
• 7.3. rozhodnuto o názvu školy "Škola T.G. Masaryka" 
• začala stavba školy – obecní zastupitelstvo schvaluje stavbu školy, na které by byli zaměstnáni přednostně občané bez zaměstnání 
• schválena půjčka obci Okresním úřadem Kralovice ve výši 700.000,-Kč na stavbu školy, rozpočet byl na 860.000Kč 
• 9.6. požár na poště č.p.35 
• v chemické továrně postavena elektrická ústředna a osazena nová turbína ČKD Daněk 700kW 
• zbudovány nové kotle o tlaku 37 atm 
• postavena výrobna kyseliny citronové 
• zavedena výroba ledku a kyseliny fluorovodíkové 
• začala se vyrábět kyselina vinná

 1940

• obec zaměstnává dva obecní strážníky 
• obec přebírá sanitní auto Červeného kříže Kaznějov, kralovický a manětínský okres 
• rozpuštěn Sokol a 9 členů vězněno 
• německému Červenému kříži daruje obec 500,-Kč 
• uvažováno o stavbě koupaliště, náklady 45.000,-kč, odloženo

 1950

• zrušeno hřiště na kopanou u hřbitova a hřiště na kopanou se stěhuje na rozšířené hřiště sokolské

1960

• zřízena prádelna u továrny 
• budována cesta K Olejně pod Zámkem na silnici k Oboře 
• v Plasích končí sídlo okresu 
• vznikl Svaz zahrádkářů 
• letní kino má široké plátno 
• budován rybník Vátinka

1970

• zřízena lékárna v č.p.105 
• zemřela MUDr. Antonie Konopásková 
• zřízena autobusová čekárna u pošty 
• počet domů se zvýšil na 320, žilo zde 2569 obyvatel, občanů české národnosti bylo 2482, 72 Slováků, 8 Maďarů, 5 Ukrajinců a Rusů a 2 Němci

1980

• dne 31.1.1980 byla dána do provozu druhá část čističky v chemické továrně 
• počet domů je 335 a obyvatel 3302

1990

• kaznějovský závod LACHEMA se osamostatnil pod názvem AKTIVA 
• 3234 obyvatel 
• Rybnice se odpojila od Kaznějova a je opět samostatná

   

Z kronik vybíral Jindřich Novák