Z historie (Kaznějovský zpravodaj č. 1/2008)

Z historie (Kaznějovský zpravodaj č. 1/2008)

Z historie (Kaznějovský zpravodaj 1/2008 – str. 11)

  • O čem nám vypravuje „osmička“na konci letopočtu :KAZNĚJOVSKÁ VÝROČÍ

 

 

O čem nám vypravuje „osmička“na konci letopočtu
KAZNĚJOVSKÁ VÝROČÍ
   Uvedená data nebyla opisována z novoročního projevu, ale pečlivě vybírána z dostupných archivních materiálů
  1418 • kaznějovskou rychtu získává Hudoň z Dubjan
  1548 • mezi Kaznějovem a Mrtníkem jsou osazeny hraniční kameny s letopočtem 1548
  1588 • na kaznějovské rychtě sedí Augustin Bržínský
  1788 • vysvěcen oborský hřbitov
  1798 • vypuštěn „KLÁŠTERSKÝ RYBNÍK“
  1838 • vyměřován „STABILNÍ KATASTR“
  1848 • zrušena robota 
          • stavěna CÍSAŘSKÁ SILNICE“ vedoucí z Plas přes Kaznějov
  1858 • bylo viděti na nebi kometu – měla za sebou ohon na 2 nebo 3 sáhy dlouhý
  1868 • v soupise kmenového jmění Kaznějova je kaple zděná, krytá taškama – se zvonem
  1888 • řádila epidemie neštovic 
          • vzniká nová chemická továrna „NA RADOSTI“ 

       • zavedena výroba síranu hlinitého a klihu
       • spor o vypouštění znečištěné vody z továrny „ÚVOZEM“- a středem návsi

  1898 • vyhořely „OLOVĚNÉ KOMORY“ v Olejně a došlo ke zrušení této staré kotelny

       • Kaznějov má 907 stálých obyvatel

  1908 • zřízeno 6 světel veřejného osvětlení „NA NÁVSI“, dáno do provozu zásluhou napájení z chem. Továrny

       • „Špagátovka je první ulicí v obci, má svoji kanalizaci
       • „SOKOL“ má zájem o koupi místa po vyhořelé pastoušce (č.26) na stavbu telocvičny- ke koupi nedošlo)
       •  zvoleno 7 čestných občanů

  1918 • skončila první světová válka

       • 28. října vyhlášena „Československá republika“
       • v měsíci září a říjnu vypukla „ŠPANĚLSKÁ CHŘIPKA“
       • hasiči založili samaritánskou družinu, která se starala o zraněné vojáky
       • založen spolek „MÁJ“ a spolek „Domkářů
       • obec koupila od Matěje Henžlíka dům čp. 41, kde byla od r. 1875 umístěna škola

  1928 • založen dramatický odbor při DTJ

       • začíná jednání o elektrifikaci obce

  1938 • zahájena elektrifikace obce 

       • vyhořela pila p. Chmelíře
       • ustavena „Civilní protiletecká ochrana“ ( CPO)
       • založen „Červený kříž“
       • DTJ zakládá branný výbor
       • 27.4. obec zakupuje sirénu 
       • hasiči vycvičili 8 žen jako náhradu za muže odešlé za mobilizace
       • 21.5. vyhlášena částečná mobilizace
       • v červnu návrat části vojáků domů
       • 23.září vyhlášena všeobecná mobilizace
       • z obce narukovalo 95 občanů
       • části čs. Vojska jsou ubytovány ve škole i v tovární budově
       • kaznějovská organizace včelařů přispívá částkou 500 korun do „ FONDU OBRANY STÁTU“
       • v prosinci rozpuštěna KSČ
       • Mnichovská dohoda (29.9.) za účasti zástupců Německa – Francie – Anglie rozhodla o vydání československého pohraničního území Německu ( a jak hlásil čs. rozhlas) vystoupení Českolsovenska ze spojenecké povinnosti k Francii a Sov. svazu
       • po záboru k 3.10. přiházejí do obce uprchlíci
       • v domě čp. 144 zřízena ošetřovna a uvolněny místnosti pro uprchlíky
       • chemická továrna převzata tzv. Průmyslovou akciovou společností – Břasy – (vedoucí nacista „Waag)

   1948 • v únoru se dělnická třída vedená KSČ uchopila moci ve státě 

        • 4.3. ustanoven AKČNÍ VÝBOR NF – předseda Vojtěch Rabas
        • začíná jezdit záv. autobus do Nečtin
        • je založen tělovýchovný odbor „Jiskra“ - sloučením ostatních tělovýchovných jednot
        • je zavedena autobusová linka Plzeň – Most
        • na hřbitově je postaven pomník padlým sov. vojákům
        • 3. září zemřel druhý čs. prezident Dr. Eduard Beneš – čestný občan Kaznějova

   1958 • chem. závod J. Fučíka začleněn do n.p. Spolana Neratovice

        • založena obecní kronika – kronikář Fr. Žaloudek
        • dokončena výstavba koupaliště
        • dostavěny Finské domky a domky v Dolní ulici

  1968 • zahájena výroba nové kyseliny citronové

       • 20.3. založen „Klub filatelistů“
       • dostavěna první část nového sídliště
       • položen zákl. kámen pro školu na sídlišti
       • 21.8. došlo k obsazení republiky armádami Varšavské smlouvy

  1978 • dostavěna budova DROGERIE

       • zahájena výroba tavicích solí k výrobě sýrů
       • byla dokončena stavba bazénu a tělocvičny v základní škole
       • zahájena demolice zemědělských usedlostí „ U Čásů“ čp. 23 a „U Henžlíků“ čp. 90 - „U Pekařů“
       • probíhá energetická krize a veřejné osvětlení omezeno na 50%

  

Chcete- li vědět více, přijďte mezi nás. Scházíme se pravidelně každou středu od 14.00 hod. na MěÚ č. dveří 6.

Co nám přinese dnešní současná „Osmička „ ? Zatím všeobecné zdražení atd. - celkové zhodnocení si ponecháme na konec roku 2008.

 Kroužek přátel historie