Výukové materiály pro fyziku - ZŠ Masarova 11, Brno

Výukové materiály pro fyziku - ZŠ Masarova 11, Brno

Výukové materiály ZŠ Masarova 11, Brno
Zdroj
• Krátké presentace s textem, obrázky a úkoly pro žáky
 

Fyzika 6. ročník
 

Úvod

     Úvod

Stavba látek

     Stavba látek

     Skupenství látek

     Síla

     Gravitační síla

     Měření síly

     Atomy a molekuly

     Stavba pevných, kapal. a plyn. látek

Elektrické vlastnosti

     Elektrování těles. Elektrické pole

     Model atomu

     Ionty

Magnetické vlastnosti látek

     Magnety

     Magnetické pole

     Magnetizace

     Magnetické indukční čáry

     Magnetické pole Země

 

Fyzika 7. ročník
   

Mechanické vlastnosti kapalin

    Archimédův zákon

    Hydrostatický tlak

    Hydrostatický tlak tabulka

    Hydrostatický paradox

    Hydraulická zařízení

    Tlak v kapalině

    Plavání těles

    Účinky gravitační síly Země na kapalinu

    Vztlaková síla působící na těleso v kapalině

Mechanické vlastnosti plynů

    Atmosférický tlak

    Měření atmosférického tlaku

Otáčivé účinky

    Páka

    Rovnováha na páce

    Užití páky

Pohyby těles

    Klid a pohyb

    Popis pohybu

    Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

    Dráha rovnoměrného pohybu

    Rychlost rovnoměrného pohybu

    Rychlost, převody

Pohybové zákony

    Zákon akce a reakce

    Zákon síly

    Setrvačnost

Otáčivé účinky

    Páka

    Rovnováha na páce

    Užití páky

Síla

    Síla

    Gravitační síla

    Znázornění síly

Tření

     Tření

     Tření v praxi

 Fyzika 8. ročník
  

Práce a výkon

     Práce

     Pohybová (kinetická) energie

     Polohová (potenciální) energie

     Práce při zvedání tělesa kladkou

     Výkon

Optika

     Lom světla

     Čočky

     Odraz světla

     Zobrazení rovinným zrcadlem

     Zrcadla v praxi

      Optické vlastnosti oka

 Práce žáků
  

André Marie Ampére

Blaise Pascal

Charles Augustin de Coulomb

Marie Curie Sklodovská

Wilhelm Conrad Röntgen

James Watt

Archimedes ze Syrakus

George Simon Ohm

Sir Isaac Newton

Alessandro Volta