Výukové materiály DĚJEPIS – ZŠ Nový Jičín

Výukové materiály DĚJEPIS – ZŠ Nový Jičín

Výukové materiály DĚJEPIS – ZŠ Nový Jičín
Výukové materiály ZŠ Nový Jičín, Komenského 66
Dějepis na internetu : šestkasedmičkaosmičkadevítka
 

  ŠESTKA - Tématické celky

1/ pravěk, otázky
2/ mezopotámie, otázky
3/ Egypt, Chetité, Palestina, otázky
4/ Indie, Čína, otázky
5/ Řecko - tradice, otázky
6/ Řecko - kolonizace, Persie, otázky
7/ Řecko - Sparta X Athény, otázky
8/ Řecko - život v Řecku, otázky
9/ Řecko - helénismus, otázky
10/ Řím - království, republika, otázky
11/ Řím - punské války, Spartakus, triumvirát, otázky
12/ Řím - římská civilizace, otázky
13/ Řím - na vrcholu moci, otázky
14/ naše zěmě ve starověku, otázky
15/ témata referátů
16/ Úkoly do hodin (word)

 

SEDMIČKA  - Tématické celky

1/ Opakování 6.ročníku , otázky
2/ Evropa v ranném středověku , otázky
3/ České země na počátku dějin , otázky
4/ Středověká společnost , otázky
5/ Gotika - Evropa, otázky
6/ Čechy královské, otázky
7/ Renesance - Evropa , otázky
8/ Český stát v 16.století , otázky
9/ Úkoly do hodin (word)

  OSMIČKA  - Tématické celky

 

1/ absolutismus, otázky
2/ baroko, otázky
3/ věda, technika a osvícenství v 17.století, otázky
4/ osvícenský absolutismus, otázky
5/ věda, průmyslová revoluce, Asie, Amerika, otázky
6/ francouzská revoluce, Napoleon, otázky
7/ svět v 1.polovině 19.století, otázky
8/ Rakousko - Uhersko, otázky
9/ svět ve 2.polovině 19.století, otázky
10/ I.světová válka, otázky
11/ Ruské revoluce, otázky
12/ témata referátů
13/ Úkoly do hodin (word)

  DEVÍTKA - Tématické celky

 

1/ meziválečný svět, otázky
2/ meziválečná ČSR, otázky
3/ 2.světová válka, otázky
4/ Protektorát Čechy a Morava, otázky
5/ studená válka, otázky
6/ obnovení ČSR, otázky
7/ svět v 60.letech, otázky
8/ krize vládnoucího systému v ČSR, otázky
9/ 70. a 80. léta ve světě, otázky
10/ 70. a 80. léta v ČSR, otázky
11/ témata referátů
12/ úkolydo hodin (word)