Výukové materiály CHEMIE – ZŠ Nový Jičín

Výukové materiály CHEMIE – ZŠ Nový Jičín

Výukové materiály ZŠ Nový Jičín, Komenského 66
Výukové materiály Chemie
• Další výukové materiály : Dějepis •  MatematikaInformatikaZeměpisOchrana člověka za mimořádných událostí
 

  Chemie pro 8. ročník

1. Úvod do chemie: Laboratorní řádCo je chemieVlastnosti látekRozdělení chemie

2. Směsi: Rozdělení směsíRoztokyOddělování složek směsí  • VodaVzduch

3. Složení látek a chemická vazba : Složení látekAtom Periodická tabulka prvkůChemická vazba

4. Chemické prvky : Kovy a nekovyVODÍKKYSLÍKUHLÍKSÍRADUSÍKHALOGENYALKALICKÉ KOVYHLINÍKŽELEZOMĚĎZINEKSTŘÍBROZLATO

5. Chemická reakce: Chemická reakceZákon zachování hmotnosti

6. Oxidy: Oxidační čísloNázvosloví oxidůDůležité oxidy

7. Kyseliny a hydroxidy : KyselinyVýznamné kyselinyHydroxidypH •  Neutralizace

8. Soli : Vznik solíHalogenidySulfidySoli kyslíkatých kyselinPoužití solí

9. Laboratorní práce

10. Úlohy z chemických olympiád

 

   Chemie pro 9. ročník

 1. Chemické výpočty : Látkové množstvíMolární hmotnostVýpočty z chemických rovnicLátková koncentrace

2. Redoxní reakce : Redoxní reakceVýroba železa a oceliElektrolýzaGalvanický článekKoroze kovů

3. Teplo a chemická reakce : Hoření látek se vzduchemExotermické a endotermické rovnicePalivaJaderná energieVyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie

4. Uhlovodíky : Organická chemie AlkanyAlkenyAlkynyAreny •  Zdroje uhlovodíků

5. Deriváty uhlovodíků : Deriváty uhlovodíkůHalogenderivátyAlkoholy a fenolyAldehydy a ketonyKarboxylové kyselinyEsteryPlasty

6. Přírodní látky: Přírodní látkySacharidyTukyBílkovinyBiokatalyzátory

7. Rychlost chemických reakcí : Rychlost chemických reakcí • Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí

8. Chemie a společnost : Chemie pro člověka • Člověk proti sobě • Výživa • Životní prostředí

9. Laboratorní práce

   ODKAZY
  

Chemická olympiáda 2008/2009Chemie pro začátečníkyChemie ZŠChemik onlineChemie krokem - výpočtyChemie pro gymnáziaPeriodická tabulka prvkůPeriodická tabulka prvků podruhéPeriodická tabulka prvků - anglickyPeriodická tabulka prvků - německy

Stránky s chemickou tématikou : Laboratorní průvodcePokusy - studené světlo

Encyklopedie : Co je co ?WikipediaVševědMozekCo to je TC EncyklopedieŽivotopisy onlineBrána vědění

Časopisy a jiné zajímavé stránky : Science World21.stoletíVesmírVědaDrogy