Výstupy projektu Duhová škola - shrnutí

Výstupy projektu Duhová škola - shrnutí
DUHOVÁ ŠKOLA
Inovace výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0021
 
shrnutí
 
 
Výstup Autoři Ke stažení

Výchovně vzdělávací strategie tematické oblasti
Člověk a svět práce pro žáky 1. - 2. st. ZŠ - workshop – metodika

Mgr. Naděžda Pluhařová

Mgr. Václava Vitoušová

Mgr. Vladimíra Houbová

Mgr. Pavla Záturová

Dokument ke stažení (pdf - 79 stran) -
 7_cl_a_sv_prace_koncepce_3.KA.pdf (7001024)

Terénní výzkum se sledováním počasí - workshop - metodika

Mgr. Naděžda Pluhařová

Mgr. Vladimír Mudra

Dokument ke stažení - pdf -  54 stran
10 - Terénní výzkum se sledováním počasí.jpg (84981)

Kroužek mladých přírodovědců - činnost zájmového kroužku pro 1. – 2. st.

Mgr. Milena Mašková
Mgr. Hana Šteflová

3 dokumenty ke stažení (pdf - celkem 92 stran)
1) 1_pdfsam_1_pdfsam_4_Krouzek_mladych_prirodovedcu
_2.KA.pdf (4062467)
 - strana 1-37

2) 38_pdfsam_1_pdfsam_4_Krouzek_mladych_prirodovedcu
_2.KA.pdf (4351428)
 - strana 38-67

3)  68_pdfsam_4_Krouzek_mladych_prirodovedcu
_2.KA.pdf (1228779)
 - přílohy strana 68-92

Zábavná matematika - tematický plán kroužku pro 2. st. ZŠ

Mgr. Daniela Jeníčková
Mgr. Jiřina Brejníková

Dokument ke stažení (pdf - 52 stran)

2_Zabavna_matematika_1.KA.pdf (2462658)

Soubor her a námětů v novém pojetí matematiky pro 1. a 2. st. ZŠ

Mgr. Daniela Jeníčková
Mgr. Edita Beranová

Mgr. Jiřina Brejníková

Mgr. Iva Zelenková

2 dokumenty  ke stažení (pdf - celkem 102 stran)

1. stupeň ZŠ stažení: 
1_pdfsam_3_Soubor_her_a_nametu_matematika
_1.KA.pdf (7174443)
  - pdf - strana 1 - 72 

2. stupeň ZŠ - ke stažení: 
73_pdfsam_3_Soubor_her_a_nametu_matematika
_1.KA.pdf (1203939)
  - pdf - strana 73 - 102

Využívání nových metod a forem práce v přírodovědných předmětech - koncepce metodických podkladů pro 1. – 2. st. ZŠ

Mgr. Tomáš Korelus
Mgr. Libuše Sajnerová

Mgr. Anna Divišová

Mgr. Eva Šimlová

5 dokumentů ke stažení:
 

1) Využívání nových metod a forem práce v přírodovědných předmětech:  
1_pdfsam_1_pdfsam_6_Metody_formy_chem_b
i_2.KA.pdf (206670)
 - pdf - 3 strany


2) Metodické podklady pro badatelské aktivity 1. – 3. ročník ZŠ: 

část a) 1_pdfsam_1_pdfsam_4_pdfsam_1_pdfsam_
6_Metody_formy_chem_bi_2.KA.pdf (5419378)
 - pdf - 31 stran

část b) 32_pdfsam_1_pdfsam_4_pdfsam_1_pdfsam_
6_Metody_formy_chem_bi_2.KA.pdf (3888424)
  - pdf - 26 stran

 

3) Metodické podklady pro badatelské aktivity 4. – 5. ročník ZŠ:
 1_pdfsam_61_pdfsam_6_Metody_formy_chem_bi
_2.KA.pdf (3167546)
 - pdf - 47 stran


4) Metodické podklady pro odbornou výuku fyziky, chemie - a přírodopisu v 6. -9. ročníku ZŠ:
 48_pdfsam_61_pdfsam_6_Metody_formy_chem_bi_2.KA.pdf (5171806) - pdf - 79 stran

Pracovně-technický kroužek - Tematický plán kroužku pro 1. – 2. st. ZŠ

Mgr. Radka Lavičková

Dokument ke stažení
8_Prac.techn._krouzek_3.KA.pdf (4643119) - pdf - 55  stran

Kroužek mladého technika - tematický plán zájmového kroužku pro 1. – 2. st.

Jaroslav Svoboda

Dokument ke stažení:
9_Krouzek_ml_technika_3.KA.pdf (5766160) - pdf - 46 stran

Chemicko-biologický kroužek a badatelské aktivity - tematický plán zájmového kroužku pro 2. st.

Mgr. Tomáš Korelus

Mgr. Anna Divišová

Dokument ke stažení:

5_CH-BI kroužek_2.KA.pdf (901071) - pdf - 11 stran

MATEMATIKA HRAVĚ - 

tematický plán zájmového kroužku pro 1. st. ZŠ

Mgr. Zdeňka Havlenová

Mgr. Ivana Kozlíková

Dokumenty ke stažení